مجمع انجمن های علمی دانشگاه سمنان

ما برای انجمن هازمینه شکوفایی استعداد ایجاد میکنیم!
8932+دانشجو
51انجمن
28دانشکده
شورای اجرایی مجمع دانشگاه سمنان

سایر خدمات

 

دانلود آیین نامه

جشنواره حرکت 16

جلسات مجمع دانشگاه

 

شهاب امیری

دبیر انجمن کارآفرینی , دبیر دبیران

شورای اجرایی مجمع

با اعضای منتخب مجمع انجمن های علمی دانشگاه سمنان آشنا شوید

IMG_20230510_162110-scaled-e1687610133313

مسعود علوی

دبیر انجمن مهندسی کامپیوتر

IMG_20230510_162110-scaled-e1687610133313

زهرا افروغ

دبیر انجمن طراحی و چاپ پارچه

 

 

 

IMG_20230626_150956_305

علی اکبر رحمانی

دبیر انجمن تربیت بدنی

IMG_20230510_162110-scaled-e1687610133313

صبا طیبی

دبیر انجمن مهندسی عمران

مجمع انجمن های علمی دانشگاه سمنان

با انجمن های علمی مجمع دانشگاه سمنان آشنا شوید

IMG_20230626_171657_470
IMG_20210225_174927_249
IMG_20221122_185645_254
WhatsApp Image 2020-12-06 at 00.37.32
IMG_20230626_171620_323
IMG_20230626_171636_150
IMG_20230626_171647_267

IMG_20230626_171638_939

IMG_20230626_171642_984

IMG_20230626_171650_601

IMG_20230626_171616_652
IMG_20230626_171606_889
IMG_20230626_171610_837
IMG_20230626_171553_805
IMG_20230626_171614_417
IMG_20230626_171558_101
IMG_20230626_171550_731
IMG_20230626_171540_578
IMG_20230626_171543_529
IMG_20230626_171528_292
IMG_20230626_171538_123
IMG_20230626_171534_706
IMG_20230626_171521_595
IMG_20230626_171532_028
IMG_20230626_171525_713
IMG_20230626_171515_921
IMG_20230626_171518_955
IMG_20230626_171510_099
توانمند سازی دبیران

مجموعه توانمند سازی دبيران انجمن های علمی دانشگاه سمنان

1.برگزاری كارگاه های تخصصی مهارت محور.

2.برگزاری كارگاه ها با موضوع مهارت های نرم.

3.برگزاری دورهمی های با موضوع انتقال تجربه و شبكه سازی.

فرآیند های اداری

_
فرآیند های اداری

گزارش نویسی استاندارد

_
گزارش نویسی

کار با اکسل + فرمول نویسی

_
اکسل